Shërbime

Zhvilluesit tonë kanë ekspertizë në zhvillimin e aplikacioneve web, së bashku me aplikacionet desktop apo celular. Një pjesë e rëndësishme e zhvillimeve tona janë zhvillimet e bazuara të përmbajtjes, bazuar në Microsoft SharePoint. Ne përdorim framework-s të njohur dhe të testuar mirë për të ndërtuar shpejt dhe në kohë.

Kompania jone ofron sherbim mirembajte dhe suport per të gjitha sistemet që ne kemi zhvilluar për klientet tanë. Ne jemi partnere me klientet tane per ti ndihmuar ata qe puna e tyre te eci mire dhe pa gabime. Ne ofrojme nje mbeshtetje te plote dhe nje suport per te gjitha sherbimet e ofruara nga ne, ne varesi te nevojave te klientit.

Komunikimi dhe integrimi i sistemeve të ndryshme të informacionit të sektorit publik nëpërmjet një arkitekturë Enterprise Service Bus të bazuar në teknologjitë e Microsoft që është quajtur Government Gateway. Në bazë të zhvillimeve tona është arkitektura dhe frameworks e Microsoft BizTalk Server Windows Communication Foundation, Windows Workflows Services and ESB toolkit 2.1.

EDRMS (dokumentimi elektronik dhe sistemi i menaxhimit te te dhenave) eshte nje tip CMS dhe referohet kombinimit te teknologjive te menaxhimit te dokumentave dhe menaxhimit te te dhenave si nje sistem i integruar. Ne nje bote ku volumi i informacionit rritet dita dites, qofte ne leter apo ne format elektronik, institucionet duhet te menaxhojne me kujdes kete informacion ne meyre qe te perfitojne nga informacioni apo njohuria qe ata posedojne dhe nga potenciali i saj. Nje EDRMS ndihmon ne menaxhimin e informacionit brenda dokumentave dhe te dhenave

Ne perdorim SharePoint ne zgjjidhje te ndryshme web, intranet dhe portale interneti. SharePoint ofron nje pergjigje te plote per te gjithe nevojat e nje ambjenti modern dhe nje portali kompleks. Aktualisht ne perdorim version i 2010. SharePoint bazohet ne teknologjine .Net, dhe mund te integrohet lehtesisht me cdo komponent software te Microsoft-it

BizTalk, eshte nje Enterprise Service Bus. Permes perdorimit te "adaptoreve" te cilet jane te pershtatur per te komunikuar me sisteme te ndryshme software-ike te perdorura ne nje ndermarrje, i sherben kompanive per te automatizuar proceset e biznesit. Ka disa funksione te rendesishem per integrimin e aplikacioneve, automatizimin e proceseve te biznesit, komunikimin biznes-biznes, ndermjetes i mesazheve, dhe monitorues i aktivitetit te biznesit. Proceset e perqendruara tek njerezit nuk mund te implementohen direkt me serverin e BizTalk prandaj ne aplikojme gjithashtu edhe serverin Microsoft Share Point.

Ne kemi një ekip të fortë me ekspertë nga web dizajn dhe zhvillimime web-i, që bëjnë të mundur ofrimin e një zgjidhje të mirë dhe në kohë të shkurtër për klientët tanë . Zhvillimet tona janë të bazuara në platforma të njohura dhe të provuara si Microsoft SharePoint, .NET Frameworks dhe frameworks te bazuara ne Java.

Sistemet e menaxhimit te permbajtjes jane ndertura qe te ndihmojne kompanite per te menaxhuar dhe shperndare informacionin me shpejt dhe ne menyre me efikase. Nese eshte nje website i nje kompanie qe i komunikon klienteve dhe publikut te gjere, nje intranet qe perdoret nga punonjesit e nje institucioni, ose qofte ky nje ekstranet shume nivelesh per partnere te nje biznesi, kompania jone siguron nje zgjidhje te fuqishme dhe te lehte per tu perdorur per te komunikuar ne Web.

Menaxhimi i projektit është një nga shërbimet tona, duke ofruar konsulencë tonë. Shërbimi ynë drejton organizatën tuaj pergjate gjithe procesit te implementimit duke adresuar ceshtje dhe menaxhuar risqet gjatë çdo fazë të projektit. Ne nuk jemi përgjegjës vetëm për suksesin e sistemeve tuaja, ne gjithashtu punojmë për të rritur produktivitetin.

Ne zhvillojme komponentet e pershtatura te Inteligjences se Biznesit dhe zgjidhje gjitheperfshirese si portalet BI dhe zgjidhjet e menaxhimit te cilesise se te dhenave. Zgjidhjet Business Intelligence per perdorim te brendshem qe lehtesojne aksesimin e te dhenave te biznesit, transparence operacionale dhe marrja e vendimeve. Raporti online dhe mjete per BI te aksesueshme per klientet dhe partneret. Ne punojme me te gjitha blloqet kryesore per perpunimin e bute te te dhenave dhe funksionimin e sistemeve te BI, qe nga mbledhja e te dhenave permes nderfaqeve interaktive te perdoruesve te fokusuara ne vizualizimin e te dhenave te pershtatshme dhe punen analitike.

Specialistët tanë zotërojnë aftësitë e duhura për të siguruar shërbim konsulence në Modelimin e Proçeseve të Biznesit, Arkitekturë Sistemesh, dhe Infrastrukturë Hardware.

Programi “Akademia ikubINFO 2015” është një program formimi 3-6 mujor për studentë, përmes të cilit kompania ikubINFO synon zhvillimin e aftësive programuese të kandidatëve në metodologjitë dhe teknologjitë që përbëjnë state-of-the-art të industrisë botërore të zhvillimit të software dhe më pas punësimin e tyre. Shoqëria do të verë në dispozicion të studentëve ekspertizën e specialistëve të saj më të mirë për udhëheqjen e procesit të zhvillimit profesional, mjediset e studimit dhe të gjitha materialet e nevojshme për formimin përkatës. Studentët do të kenë mundësi të punojnë në grup për zgjidhjen e detyrave konkrete dhe çertifikimin në teknologjitë Microsoft dhe JAVA.